Qur'on oyatlari

Bir oyat sharhi

“Kufr” lug‘atda “bekitish”, “to‘sish” ma’nolarini anglatadi. Shu ma’noda barcha moddiy va ma’naviy narsalarni to‘sishga nisbatan kufr so‘zi ishlatiladi. Kufr so‘zi Qur’oni karimda ko‘plab ma’nolarda kelgan:

 
 
 
O‘qish uchun ushbu tugmani bosing