Таълим-тарбия

Eshik taqillatishda bajariladigan 8 amal

1. Eshikni uch martadan ortiq taqillatmaslik.

Qo‘ng‘iroq chalish ham eshik taqillatish kabidir. Qo‘ng‘iroq ham uch martadan ortiq chalinmaydi.

 

2. Eshikni ohista taqillatish.

Eshik qo‘pollik bilan taqillatilmaydi. Qo‘ng‘iroq ham beto‘xtov bosilmaydi. Eshikni qo‘pollik bilan taqillatish uy egasining qalbiga vahima soladi.

 

FARZAND TARBIYASI MAS'ULIYATI

             Farzand Alloh taoloning bandalariga bergan ulkan ne'matlaridan biridir, bu ne'matni shukrini ado qilish har birimizning zimmamizdagi eng asosiy burchlarimizdan biri hisoblanadi. Uni  asrab–avaylab, chiroyli tarbiyalab kamolga yetkazish esa bu ne'matning oliy shukronasidir.

 

Ijtimoiy-axloqiy tarbiyada hadislarning ahamiyati

Alloh taoloning insoniyatga ato etgan eng buyuk in'omi, bu Muhammad alayhissalomni payg‘ambar qilib yuborish bilan bashariyatni jaholatdan ma'rifatga, zalolatdan hidoyat sari olib boradigan yo‘llarni ochiq va ravshan ko‘rsatib berganligidir. Darhaqiqat, Payg‘ambarimiz Muhammad sallollohu alayhi va sallam insoniy fazilatlar borasida insoniyat uchun yuksak bir namunani taqdim qildilar. U zotning siyratlari, xulqlari asrlar osha ahli iymonga o‘rnak va dasturul amal bo‘lib kelmoqda. Hatto, Yaratgan zot Alloh taolo Payg‘ambarimiz sallollohu alayhi va sallam (sollallohu alayhi vasallam)ni O‘zining eng mahbub bandasi va ulug‘ xulq sohibi ekanliklarini bizlarga ma'lum qilib: “Albatta, Siz buyuk xulq uzradirsiz!” (Qalam, 4) deya u zot barokoti, axloqi tarbiyalari bilan butun insoniyat uchun namuna bo‘ladigan darajada ekanligini bildirdi.

 

KITOB VA ILMGA MUHABBAT QO‘YISHNING FAZLI

Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoevning “Kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan farmoyishi”ning qabul qilinishi jamiyatimizda ilmning ahamiyatini oshirishga qaratilgan yuksak odim bo‘ldi. 

 

TO‘G‘RI YO‘LDAN ADASHMAYLIK

Butun  olamga dovrug‘i taralgan mustaqil hur diyorda, har bir qarichi barokotli, oltinga teng zaminda tinchligi, osoyishtaligi barqaror yurtda umr guzaronlik  qilish baxtini muyassar etgan mehribon Robbimizga  cheksiz shukronalarimiz bo‘lsin.

 

ODOB – YOSHLAR KO‘RKI VA BAXTLI KELAJAK ASOSIDIR

Islom dinida yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan. Shuning uchun ham yoshlar tarbiyasini qachondan boshlash kerak degan savolga oila qurishdan oldin, ya'ni onasini (yoki otasini) tanlashdan avval deb javob beriladi. Muqaddas dinimizda farzand hali dunyoga kelmay turib, uning kimlar orqali dunyoga kelishi mumkinligiga e'tibor beriladi. Bo‘lg‘usi ona yoki ota tug‘ilajak farzand tarbiyasining zohiriy asoschilaridir. Chunki farzand tug‘ilganida uning tabiati sof holda tug‘iladi va qaysi muhitda tarbiya ko‘rib, o‘sib o‘lg‘aysa, o‘sha muhitdan ta'sirlanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: “Har bir tug‘ilgan go‘dak Islom fitratida (ya'ni sof tabiatda) tug‘iladi. Ota-onasi uni yo yahudiy yoki nasroniy yoki majusiy qiladi”, – deb marhamat qilganlar.

 

ILM

Kishi xoru zabun bo‘lg‘ay jaholat nomli zillatdan,

Agar rohi ilmdin o‘zgadur “voy” harfi illatdan.

 

Farzandlarga nisbatan ota – onalarning burchlari

Ota-ona uchun farzand Allohning ulug‘ bir ne'matidir.  Allohning ne'matlari juda ko‘p, uni yozib, sanab ado qilil mushkuldir. Farzand ne'mati esa alohida bir Allohning in'omi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ota-onalarning vazifalari faqat farzandlarning dunyoga kelishiga sababchi bo‘lib qolmasdan, ularning aqlli, ongli, hayoyu iboli, jismoniy sog‘lom, jamiyatga, balki butun insoniyatga foydasi tegadigan insonlar bo‘lib yetishishlari uchun qayg‘urishlari lozim. Buning uchun har bir ota-onaning  avvalo o‘zi imon-e'tiqodli, ilmli bo‘lishi, o‘zini biladigan, o‘zligini taniydigan bo‘lishi kerak.

 

Bolalaringiz tarbiyasini go‘zallashtiring

Bugungi yoshlarimiz tarbiyasi haqida juda ko‘p gapiriladi. Chunki tarbiya inson kamoloti davrida muhim o‘rin egallaydi. Ko‘z quvonchi bo‘ladigan farzand o‘stirish uchun ota-ona farzandiga e'tibor ko‘rsatishi, nozik niholdek asrab avaylashi, tarbiyalashi zarur. Uni barcha yomon illatlardan himoya qilib, faqat yaxshiliklar ila yetaklashi, yaxshiliklar bilan tarbiyalashi kerak. Bola ota-ona uchun bir imtihon. Bu sinovdan muvaffaqiyatli o‘tishning bosh omili esa bolani go‘zal axloq egasi qilib tarbiyalashdir.

 

Boyligingiz bilan hargiz faxrlanmang

Barcha mavjudotlarga rizq beruvchi yolg‘iz Alloh Taoloning o‘zidir. Alloh subhanahu va ta'olo insonlarning ba'zilariga juda ko‘p boylik ato etadi, ba'zilarini esa faqirlikda o‘tkazadi. Ba'zilar, nima uchun shunaqa? deya qalbini tirnab o‘tadi. Aslida, ular umumiy bir qoidani bilib olishsa, kifoya qiladi: Alloh subhanahu va ta'olo bir boyga ko‘p mulk bergan bo‘lsa, uni yaxshi ko‘rganidan emas, balki uning iymonini tekshirish uchun bergan bo‘ladi. Bir kimsani kambagal bo‘lishini iroda etgan bo‘lsa, uni yomon ko‘rganidan emas, balki mana shu holatida ham qulligini unutib qo‘ymaydimi, degan buyuk imtixoni uchun shuni xoxlagan bo‘ladi. Biron bir inson unutmasinki, boylik va faqirlik shu paytgacha insoniyatning o‘lchovi bo‘lib kelmagan, balki bu holatlar sinovlar dunyosining turlicha maydonlaridir, xolos. Kimdir boy bo‘lib sinaladi, kimdir esa faqir bo‘lib. Rosululloh sollalohu alayhi vasallam Termiziy tomonidan rivoyat qilingan hadisi sharifda dunyoning qadrini pashshanining qanotiga ham tenglashtirmaganlar. “Dunyoning qadri Allohning nazdida pashshaning qanotichalik qadrli bo‘lganida, kofirga bir tomchi suv xam bermay qo‘yardi!”.

 
 
 
O‘qish uchun ushbu tugmani bosing